Βιολόγος

6979376368

Κωτσέλη Βέρα

Βιολόγος, απόφοιτος του τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα).

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Διπλωματική Εργασία: «Εφαρμογή της μεθόδου της διαφορικής φθορισμομετρικής σάρωσης στη μελέτη της αλληλεπίδρασης με υποστρώματα έντεκα ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών ΝΑΤ τεσσάρων φυτοπαθογόνων μυκήτων αγροτικού ενδιαφέροντος». Επιβέπων Καθηγητής: Δρ Σ. Μπουκουβάλα, Επίκουρος Καθηγήτρια Μοριακής Γενετικής, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Διδασκαλία σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης των μαθημάτων:

  • Α’ Λυκείου: Βιολογία, Χημεία
  • Β’ Λυκείου: Βιολογία και Χημεία Γενικής Παιδείας
  • Γ’ Λυκείου: Βιολογία Θετικού προσανατολισμού και Βιολογία Γενικής Παιδείας

Παρουσιάσεις σε συνέδρια:

Sotiria Boukouvala, Britton Davies, Barbara Kotseli, Evanthia Kontomina, Vasiliki Garefalaki, Giannoulis Fakis, Edith Sim, Karoly Marialigeti and Anthony E. Glenn. Xenobiotic detoxification from an environmental perspective: the rolew of microbial arylamine Nacetyltransferases. Αναρτημένη παρουσίαση από τη Δρ Σ. Μπουκουβάλα, 10th International Meeting of the International Society for the Study of Xenobiotics (ISSX), Τορόντο, Καναδάς, 29 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2013.

 

Boukouvala S., Kotseli B., Kontomina E., Garefalaki V., Fakis G., Ryan A., Sim E., Marialigeti, K., Davies B., Glenn A.E. Microbial NATs of agricultural and ecological relevance. Προφορική παρουσίαση από τη Δρ Σ. Μπουκουβάλα, 6th International NAT Workshop,Τορόντο, Καναδάς, 4-6 Οκτωβρίου 2013.

 

Παρακολούθηση συνεδρίων:

61ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, Αλεξανδρούπολη (Ελλάδα), 15-17 Οκτωβρίου 2010

60ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, Αθήνα (Ελλάδα), 2-22 Νοεμβρίου 2009

Θεματική Διημερίδα, “Κυτταρική Επικοινωνία και Σηματοδότηση”, Ελληνική Εταιρεία Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, Θεσσαλονίκη (Ελλάδα), 3-4 Απριλίου 2009

 

Loading...