Φιλόλογος

6986835711

Κιοσσέ Ειρήνη

Φιλόλογος, απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με ειδίκευση στην Ιστορική Παιδαγωγική του Α.Π.Θ,  και συγκεκριμένα στη Γερμανική Παιδαγωγική: «Hugo Gaudig: Όψεις, Απόψεις και Επιδράσεις».

Παρακολουθεί πρόγραμμα σπουδών στην Ειδική Αγωγή με ειδίκευση στις μαθησιακές δυσκολίες, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης.

Άριστη γνώση της Γερμανικής Γλώσσας (Γ1).

Από το 2010 δραστηριοποιείται στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, με την παράδοση ιδιαιτέρων φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως, την προετοιμασία των μαθητών/τριών για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις, σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες.

Στα ενδιαφέροντα της, μεταξύ άλλων, ανήκει η λογοτεχνία, καθώς ασχολείται και με τη συγγραφή.

Loading...