Το φροντιστήριο πρίσμα αποτελεί μία νέα, σύγχρονη πρόταση στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης στη πόλη των Σερρών.

logo_PRISMA_280_187Φιλοδοξία μας είναι να συνδυάσουμε την προσωπική επαφή μαθητή-καθηγητή, που παρέχει το ιδιαίτερο μάθημα, με την ευγενή άμιλλα-συνεργασία-δυναμική που παρέχει η φροντιστηριακή ομάδα.

Τα τμήματα είναι ολιγομελή και αυστηρά ομοιογενή (μετά από ατομική αξιολόγηση του κάθε μαθητή). Μέσα σε αυτά ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει τον τρόπο σκέψης και την κριτική του ικανότητα. Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από νέους ανθρώπους με σύγχρονες ιδέες και μεθόδους διδασκαλίας, με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό περιβάλλον (δομή και οργάνωση των αιθουσών) έχει διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να αναπτύσσεται η συνεργατική διδασκαλία και έτσι να επιτυγχάνεται το βέλτιστο παιδαγωγικό αποτέλεσμα.

[icon_counter icon_type=”selector” img_width=”48″ icon_size=”60″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”none” icon_color_bg=”#ffffff” icon_color_border=”#333333″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ flip_box_style=”simple” border_size=”2″ border_color=”#a4a4a4″ box_border_style=”none” box_border_size=”2″ box_border_color=”#a4a4a4″ box_border_color_back=”#a4a4a4″ block_title_front=”Ποιότητα στην εκπαίδευση” text_color=”#ffffff” block_text_color=”#333333″ block_front_color=”#efefef” block_back_text_color=”#333333″ block_back_color=”#efefef” button_bg=”#333333″ button_txt=”#ffffff” flip_type=”horizontal_flip_left” height_type=”ifb-custom-height” box_height=”170″ icon=”Defaults-ok” block_desc_back=”- Ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα έως 4 άτομα
– Επαγγελματικός προσανατολισμός και καθοδήγηση” el_class=”font-family: ‘Century Gothic’; font-size: 10px;” bg_color=”#de1c24″]
[icon_counter icon_type=”selector” img_width=”48″ icon_size=”60″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”none” icon_color_bg=”#ffffff” icon_color_border=”#333333″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ flip_box_style=”simple” border_size=”2″ border_color=”#a4a4a4″ box_border_style=”none” box_border_size=”2″ box_border_color=”#a4a4a4″ box_border_color_back=”#a4a4a4″ block_title_front=”Αφοσίωση στον μαθητή” text_color=”#ffffff” block_text_color=”#333333″ block_front_color=”#efefef” block_back_text_color=”#333333″ block_back_color=”#efefef” button_bg=”#333333″ button_txt=”#ffffff” flip_type=”horizontal_flip_left” height_type=”ifb-custom-height” box_height=”170″ icon=”Defaults-eye-open” block_desc_back=”- Διδασκαλία προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του κάθε μαθητή
– Δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία” bg_color=”#3ca536″ el_class=”font-family: ‘Century Gothic’; font-size: 10px;”]
[icon_counter icon_type=”selector” img_width=”48″ icon_size=”60″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”none” icon_color_bg=”#ffffff” icon_color_border=”#333333″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ flip_box_style=”simple” border_size=”2″ border_color=”#a4a4a4″ box_border_style=”none” box_border_size=”2″ box_border_color=”#a4a4a4″ box_border_color_back=”#a4a4a4″ block_title_front=”Σύγχρονοι τρόποι διδασκαλίας” text_color=”#ffffff” bg_color=”#0048fe” block_text_color=”#333333″ block_front_color=”#efefef” block_back_text_color=”#333333″ block_back_color=”#efefef” button_bg=”#333333″ button_txt=”#ffffff” flip_type=”horizontal_flip_left” height_type=”ifb-custom-height” box_height=”170″ icon=”Defaults-laptop” block_desc_back=”- Άρτια καταρτισμένο και έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό
– Συμπληρωματική εκπαίδευση με διαδραστικό πίνακα” el_class=”font-family: ‘Century Gothic’; font-size: 10px;”]

Εκπαιδευτικά νέα

Earlier
Fri, Sep 14, 2018
Source: Mathscience4all
Thu, May 31, 2018
Source: Mathscience4all
Sun, Apr 15, 2018
Source: Mathscience4all
Fri, Mar 23, 2018
Source: Mathscience4all
Tue, Mar 13, 2018
Source: Mathscience4all

There is a problem - it appears you are using categories and no feeds have been put into those categories.

There is a problem - it appears you are using categories and no feeds have been put into those categories.

There is a problem - it appears you are using categories and no feeds have been put into those categories.

There is a problem - it appears you are using categories and no feeds have been put into those categories.

There is a problem - it appears you are using categories and no feeds have been put into those categories.

Font Resize