Γιάννης Καπούλας

Φυσικός - Χημικός


Φυσικός, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη τον Σεπτέμβριο του 1983.

Από το 2008 έως και σήμερα ασχολείται με τη διδασκαλία σε φροντιστηριακούς οργανισμούς στα Ιωάννινα και στη Σέρρες.

Κάτοχος πτυχίου αρμονίας.

Στα ενδιαφέροντά του μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται αθλητικές δραστηριότητες (κολύμβηση και μπάσκετ) και η μελέτη επιστημονικών βιβλίων.

Αλλαγή Μεγέθους