Τριετής η φοίτηση στη ΣΤΥΑ (Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας)

Τριετής –από δύο χρόνια που είναι σήμερα- γίνεται η φοίτηση στη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), σύμφωνα με την νέα τροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας της Σχολής, ενώ προστίθεται η ειδικότητα Πληροφορικής την οποία οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν μετά τη φοίτησή τους.

Για να ανοίξετε τον τροποποιητικό κανονισμό πατήστε εδώ

Για να ανοίξετε τον κανονισμό που τροποποιείται πατήστε εδώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Font Resize