Νέο Λύκειο – Παρουσίαση εκπαιδευτικού συστήματος – Αναλυτική παρουσίαση Πανεπιστήμια-ΤΕΙ και σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας

Την Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 18:30, στα πλαίσια της ανάγκης του Εκπαιδευτικού μας Οργανισμού για ενημέρωση και ορθή καθοδήγηση,  θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση-παρουσίαση του νέου εκπαιδευτικού συστήματος στο φροντιστήριο Πρίσμα, Ανατολικής Θράκης 5, Σέρρες. Αφορά τους γονείς και τα παιδιά που θα τελειώσουν την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τον νέο εκπαιδευτικό σύστημα και έχει χαρακτήρα ενημερωτικό και επιμορφωτικό.

Θα σχολιάσουμε τις σημαντικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα και τις επιταγές του ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Πως διαμορφώνονται τα μαθήματα, οι κατευθύνσεις και οι γραπτές εξετάσεις για την μετάβαση από την μία τάξη του Λυκείου στην άλλη, καθώς και όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς και οι μαθητές για τον υπολογισμό μορίων και τον τρόπο εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Η εισήγηση περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

  • Το Νέο Λύκειο
  • Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου
  • Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου
  • Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου
  • Επιλογή σχολής
  • Ανάλυση προγράμματος σπουδών των σχολών
  • Τάσεις της αγοράς εργασίας
  • Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων
  • Συγκρίσεις Τμημάτων

Εισηγητές:

κ. Εμμανουήλ Μενεγάκης και κ. Αναστάσιος Τιμοθεΐδης (υπεύθυνοι σπουδών Φροντιστηρίου “Πρίσμα”)

Οι εισηγητές θα απαντήσουν σε ερωτήματα και θα λύσουν απορίες του κοινού με την ολοκλήρωση της εισήγησής τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Font Resize