Θέση και επισημάνσεις της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας για τα θέματα των εξετάσεων

By Αναστάσιος Τιμοθεΐδης

Θέση και επισημάνσεις της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας για τα θέματα των εξετάσεων
Μετά από αρκετό καιρό μια ξεκάθαρη τοποθέτηση της Ε.Μ.Ε. πολλά μπράβο από όλους μας !


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34
106 79 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 3616532 – 3617784 – Fax: 3641025
e-mail : info@hms.gr
www.hms.gr
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 19 Ιουνίου 2017
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης των εισαγωγικών εξετάσεων επισημαίνουμε κάποιες βασικές αρχές
που πρέπει να τις διέπουν:
1. Τα θέματα πρέπει να καλύπτουν το μεγαλύτερο δυνατό εύρος της ύλης
2. Τα θέματα πρέπει να είναι συμβατά με τη θεωρία του σχολικού βιβλίου
3. Τα ερωτήματα πρέπει να έχουν κλιμάκωση ως προς τη δυσκολία ώστε
  • Να επιτυγχάνεται η διακριτότητα της βαθμολογίας
  • Να υπάρχει η καλύτερη δυνατή αξιολόγηση
  • Να αντιμετωπίζονται στο διαθέσιμο χρόνο
4. Η διάρθρωση των θεμάτων πρέπει να επιτρέπει στους μαθητές του οικονομικού προσανατολισμού που
έχουν προετοιμαστεί σωστά να τα αντιμετωπίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό, χωρίς να αποθαρρύνουν
τους μαθητές του θετικού προσανατολισμού στην επιλογή του μαθήματος.
5. Είναι προφανές ότι πολύ δύσκολα ή πολύ εύκολα θέματα δεν εκπληρώνουν τους παραπάνω στόχους.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας
Ο Πρόεδρος
Ανάργυρος Φελλούρης
Καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
Ο Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης Τυρλής
Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Source:: http://mathscience4all.blogspot.com/2017/06/blog-post_19.html

Font Resize